15 Ιουλίου 2024

Αναμένεται παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των δανείων που είχαν ενταχθεί στα Εγγυοδοτικά προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ και νυν ΕΤΕΑΝ

Αναμένεται παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των δανείων που είχαν ενταχθεί στα Εγγυοδοτικά προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ και νυν ΕΤΕΑΝ

Εγγυοδοτικά προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ και νυν ΕΤΕΑΝ: Με την σημερινή ανακοίνωση του το ΥΠΑΑΝ προχωράει στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για την ανανέωση του ομολόγου, που αποτελεί μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το οποίο λήγει Αύγουστο 2014. Η ανανέωση αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παράταση προθεσμίας εξόφλησης και των δανείων που είχαν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕκαι νυν ΕΤΕΑΝ και θα δώσει μια “ανάσα” στις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα αυτά.

ΥΠΑΑΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑΝΕγγυοδοτικά προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ και νυν ΕΤΕΑΝ

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα σε κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα ανανεωθεί το ομόλογο ονομαστικής αξίας 640 εκατ. ευρώ, που αποτελεί μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, και λήγει τον Αύγουστο του 2014. Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στη συνέχεια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των δανείων που είχαν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ.

Στις ως άνω προϋποθέσεις παράτασης υπάγονται όχι μόνο οφειλές από τα προγράμματα εγγυήσεως δανείων κεφαλαίου κινήσεως (α’ και β φάση) που είχαν χορηγηθεί από την πρώην ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και οφειλές καθώς και εγγυήσεις από το σύνολο των προγραμμάτων της πρώην ΤΕΜΠΜΕ και της νυν ΕΤΕΑΝ.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο μέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχουν πραγματοποιηθεί παρατάσεις αποπληρωμής μέχρι το τέλος Μαϊου 2014 για περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις με εγγυημένες οφειλές δανείων κεφαλαίου κινήσεως (α’ και β΄φάση), ενώ έχουν χορηγηθεί ισάριθμες περίπου εγκρίσεις για συγχρηματοδότηση και εγγύηση επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ).

Εκτός από τις 4.000 ήδη εγκριθείσες αναδιαρθρώσεις που δεν έχουν επιστρέψει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, χρήση της ευεργετικής διάταξης της εν λόγω παρατάσεως μπορούν να κάνουν επίσης 1.450 επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε λοιπά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθώς και της πρώην ΤΕΜΠΜΕ (Ευρώ 76 εκατ).

Από το Γραφείο Τύπου

 

Related posts