26 Ιουλίου 2021

Breaking News

Εγκύκλιος Γεν. Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: Υποβολή των δηλώσεων περιουσ. κατάστασης και δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων

Εγκύκλιος Γεν. Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: Υποβολή των δηλώσεων περιουσ. κατάστασης και δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων

Δημοσιεύτηκε η με ημερομηνία 7-1-2016 και Αρ. Πρωτ. 257 Εγκύκλιος του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, με θέμα:

«Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων»

Διαβάστε αναλυτικά την εν λόγω εγκύκλιο, εδώ.

Related posts