18 Ιουνίου 2024

Εισφορές Μισθωτών στην Κύπρο – Κοινωνικές Ασφαλίσεις για μισθωτούς και αυτοεργοδοτούμενους

Εισφορές Μισθωτών στην Κύπρο – Κοινωνικές Ασφαλίσεις για μισθωτούς και αυτοεργοδοτούμενους

Λόγω των γνωστών δυσκολιών σε επίπεδο φορολογίας εδώ στην Ελλάδα, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον από πλευράς επιχειρήσεων να μεταφερθούν με την όλη νόμιμη οδό και δυνατότητες, στην Κύπρο. Σε αυτά τα πλαίσια, εκτός από τα φορολογικά στην Κύπρο, σημαντική παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί, είναι και τα των εισφορών στην Κύπρο. Ας δούμε τι συμβαίνει σχετικά:

Εισφορές για μισθωτούς και αυτοεργοδοτούμενους στην Κύπρο

Η εγγραφή και εισφορά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αναγκαστική για όλο τον ενεργά απασχολούμενο πληθυσμό στην Κύπρο, είτε είναι μισθωτοί είτε είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Η συνολική εισφορά για τους μισθωτούς είναι στο 19,3%. Η εισφορά η οποία υπολογίζεται πάνω στα ημερομίσθια ή τον μισθό του μισθωτού μέχρι ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο, βαρύνει τον εργοδότη, και τον μισθωτό 11.5% και 7,8% αντίστοιχα.

Το ποσό εισφοράς του εργοδότη καλύπτει : 7,8% κοινωνικές ασφαλίσεις, 1,2% ταμείο για πλεονάζον προσωπικό, 0,5% για ταμείο ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και τέλος 2% ταμείο κοινωνικής συνοχής.

Άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό για κύπριους εργοδότες ή άτομα που διακόπτουν την υποχρεωτική τους ασφάλιση, έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν εθελοντικά εάν το θελήσουν.

Αυτοεργοδοτούμενοι

Για τους αυτοεργοδοτούμενους η εισφορά είναι 19,2%. Από το ποσοστό αυτό, 14,6% πληρώνει ο ίδιος ο αυτοτελώς εργαζόμενος και 4,6% το κράτος.

Η εισφορά πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος του μήνα.

Το ποσοστό εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους είναι ύψους 17,1% από το οποίο 13% καταβάλλεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,1% από το κράτος. Η εισφορά των προαιρετικά ασφαλισμένων υπολογίζεται σε ποσό ασφαλιστέων αποδοχών που επιλέγεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο, όμως δεν μπορεί να είναι ψηλότερο από το εβδομαδιαίο ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών του στον προηγούμενο χρόνο ή τον μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών του τα τρία προηγούμενα χρόνια.
Επίσης μπορεί να υπολογιστεί πάνω στις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές. Το ποσοστό εισφοράς στην περίπτωση προαιρετικά ασφαλισμένων στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό είναι ύψους 15,6% πάνω στις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ή πάνω στις κανονικές απολαβές, όπως έχει συμφωνηθεί στο αντίστοιχο συμβόλαιο εργασίας, μέχρι και το μέγιστο ποσό ασφαλιζόμενων απολαβών. Μια επιπρόσθετη εισφορά του 4,6% καταβάλλεται από το κράτος.

Εργοδότες

Επιπρόσθετα της καταβολής εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν 1,2% στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό, 0,5% στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 2% στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχει ποικίλα ωφελήματα όπως το επίδομα μητρότητας, επίδομα ασθένειας, επίδομα ανεργίας, σύνταξη γήρατος, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη χηρείας, επίδομα ορφάνιας και παροχές για εργατικά ατυχήματα.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

Related posts