27 Μαΐου 2020

Breaking News

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους €1,32 δισ. έναντι ελλείμματος €1,68 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα €2,28 δισ. του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Κατά την ίδια περίοδο, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €3,05 δισ., έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος €2,72 δισ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €2,10 δισ..

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €27,34 δισ. παρουσιάζοντας μείωση κατά €610 εκατ. ή 2,2%  έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €26,28 δισ., μειωμένα κατά €656 εκατ. ή 2,4% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε €2,31 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά €373 εκατ.  έναντι του στόχου (€1,93 δισ.).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε €1,07 δισ., αυξημένα κατά €46 εκατ. έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα €5,17 δισ., μειωμένο κατά €663 εκατ.  σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €4,4 δισ., μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά €730 εκατ..

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε €465 εκατ. , σημειώνοντας αύξηση κατά €240 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου (€225 εκατ. ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 ανήλθαν στα €28,66 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €1.569 εκατ. έναντι του στόχου (€30,23 δισ.).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €27,56 δισ. και είναι μειωμένες κατά €1,05 δισ. έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά €199 εκατ., το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά €99 εκατ., τα επιδόματα πολυτέκνων κατά €60 εκατ. και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά €302 εκατ. .

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά €501 εκατ.. Έχουν καταβληθεί επιπλέον €234 εκατ. για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, €85 εκατ. για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, €42 εκατ. για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και €67 εκατ. για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε €1,11 δισ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά €522 εκατ..

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €4,89 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €126 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €4,69 δισ. και παρουσιάζονται αυξημένες κατά €103 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε €206 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά €228 εκατ. .

 

Related posts