23 Απριλίου 2024

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους €4,24 δισ. έναντι ελλείμματος €2,81 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα €5,12 δισ. που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €1,97 δισ. έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος €2,78 δισ. για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €877 εκατ. .

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €51,27 δισ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 868 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €48,83 δισ., αυξημένα κατά 110 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε €5,36 δισ., σημειώνοντας μείωση κατά 217 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (€5,58 δισ.).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.449 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά €978 εκατ.  έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα €6,14 δισ. μειωμένο κατά 710 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα €5,076 δισ., μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 396 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €518 εκατ.  σημειώνοντας μείωση κατά €170 εκατ.  έναντι του μηνιαίου στόχου (€688 εκατ.).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €1,067 δισ., μειωμένα κατά €314 εκατ.  έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν στα €55,52 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €1,75 δισ. έναντι του στόχου (€57,27 δισ.). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €49,57 δισ. και είναι μειωμένες κατά €949 εκατ. έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά €1,12 δισ.. Έχουν καταβληθεί επιπλέον €550 εκατ. για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, €25 εκατ. για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, €774 εκατ. για το κοινωνικό μέρισμα, €476 εκατ. για δαπάνη παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και €315 εκατ. για δαπάνη επιστροφής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε €5,95 δισ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά €800 εκατ..

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €9,61 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €18 εκατ.  έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €6,72 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €36 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε €2,89 δισ. και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά €18 εκατ..

Related posts