23 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2018

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2018

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους €1,61 δισ. έναντι στόχου για πλεόνασμα €503 εκατ. που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος €839 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €1,88 δισ., έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €722 εκατ. και πρωτογενούς πλεονάσματος €1,02 δισ. για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €4,78 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά €891 εκατ. ή 22,9%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €4,18 δισ., αυξημένα κατά €393 εκατ. ή 10,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε €325 εκατ., σημειώνοντας  μείωση κατά €6 εκατ. έναντι του στόχου (€331 εκατ.).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε €604 εκατ., αυξημένα κατά €498 εκατ. έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2018 ανήλθαν στα €3,18 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €215 εκατ. έναντι του στόχου (€3,39 δισ.). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €3,09 δισ. και είναι μειωμένες κατά €123 εκατ. έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για αποδιδόμενους πόρους κατά €52 εκατ..

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά €206 εκατ.. Έχουν καταβληθεί επιπλέον €67 εκατ. για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και €19 εκατ. για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε €83 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά €92 εκατ..

Related posts