27 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Ενημερωτικό ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: Αλλαγή τρόπου υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών για επιτηδευματίες- Νέος ΕΦΚΑ

Ενημερωτικό ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: Αλλαγή τρόπου υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών για επιτηδευματίες- Νέος ΕΦΚΑ

Ενημερωτικό Σημείωμα

ΘΕΜΑ: Μεταβολή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων (επιτηδευματίες), από την εφαρμογή του νέου ΕΦΚΑ.

Επισημάνσεις:

  • Για κάθε έτος από εδώ και πέρα οι ασφαλιστικές εισφορές (σύνταξης και υγείας με γενικό κανόνα 26,95% επί των καθαρών κερδών) θα υπολογίζονται επί του εισοδήματος (καθαρά κέρδη) του προ προηγούμενου έτους, και στη συνέχεια μετά την εκκαθάριση του εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα γίνεται ο απαραίτητος συμψηφισμός. Για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 θα ληφθεί υπόψη σαν βάση το εισόδημα του 2015 (καθαρά κέρδη) και όταν οριστικοποιηθεί το εισόδημα του 2016 (καθαρά κέρδη) θα γίνεται επανυπολογισμός. Τυχόν διαφορές θα συμψηφιστούν ισομερώς κατανεμημένες σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
  • Για καλύτερη κατανόηση των νέων αλλαγών, έχει γίνει η παραδοχή/υπόθεση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 4.024,4 € ετησίως, αναφορικά με το Φορολογικό έτος 2016 (4η Ασφαλιστική κλάση νέων ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ).
  • Οι υπολογισμοί του παραπάνω πίνακα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικά πρόσωπα).

Related posts