27 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Ενισχύστε την προσωπική σας ανταγωνιστικότητα!

Ενισχύστε την προσωπική σας ανταγωνιστικότητα!

Ενισχύστε την προσωπική σας ανταγωνιστικότητα! Στη σημερινή εποχή, η εύρεση εργασίας είναι υπόθεση δυσκολότατη. Είναι δυσκολότατη διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον οικονομικής ύφεσης που μόνο με την λεγόμενη Μεγάλη Ύφεση (του ’29) μπορεί να συγκριθεί, που είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως στη νεώτερη ιστορία. Μάλιστα, ‘τομεακά’ την έχουμε ξεπεράσει, καθώς στο μέγεθος της ανεργίας, βρισκόμαστε ήδη σε μεγαλύτερα μεγέθη από ό,τι βρέθηκαν οι ΗΠΑ κατά την Μεγάλη Ύφεση.

Όταν η ζήτηση για εργασία λοιπόν σπανίζει λόγω της βαθιάς ύφεσης, ενώ η προσφορά εργασίας παραμένει ως είχε αφού ο πληθυσμός δεν μειώθηκε, είναι λογικό η ανεργία να είναι στα ύψη και για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας που είναι κενές, να υπάρχει εντονότατος ανταγωνισμός για την πλήρωσή τους.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Σημαίνει ότι κάποιος δεν πρέπει να επαναπαύεται σε αυτά που ξέρει, στις γνώσεις του, δεν πρέπει να επαναπαύεται στην εμπειρία του, διότι ένα πλήθος άλλων ανθρώπων εκεί έξω που αναζητούν επίσης εργασία, είναι έτοιμοι να καταλάβουν τις σπανίζουσες κενές θέσεις εργασίας. Μέσα στο πλήθος των ανθρώπων που θα αναζητούν εργασία, πολλοί θα είναι εκείνοι που θα έχουν προσόντα αντίστοιχα με τα δικά σας, αν όχι και περισσότερα κάποιοι εξ αυτών.

Σε αυτό το δυσμενές λοιπόν περιβάλλον, δεν πρέπει να επαναπαύεστε στα πλεονεκτήματά σας · αυτά δεν είναι αρκετά για να σας βρουν μια θέση εργασίας και δεν είναι αρκετά και για να σας «εξασφαλίσουν» την παραμονή σας σε κάποια θέση εργασίας που βρήκατε.
Η εργασιακή ανασφάλεια στην τρέχουσα εποχή της πρωτόγνωρης κρίσεως είναι δεδομένη και υψηλότατη. Δεν μπορείτε να επαναπαύεστε ακόμα και αν βρήκατε εργασία. Αν στην εργασία σας, δεν είστε κατά την άποψη του εργοδότη σας ικανοποιητικά αποδοτικός, να είστε σίγουροι ότι στην προσπάθεια και του ιδίου να καταστήσει την επιχείρησή του περισσότερο ανταγωνιστική (που είναι σημαντικότερο σε ένα περιβάλλον κρίσεως από ό,τι σε ένα περιβάλλον οικονομικής άνεσης και ανάπτυξης), δεν θα διστάσει να σας απολύσει μόλις βρει κάποιον με αντίστοιχη γνώση, ευφυία και εμπειρία.

Τι κάνει λοιπόν ένας που αναζητά εργασία ή και κάποιος που έχει εργασία, προκειμένου στα πλαίσια του δυνατού, να την εξασφαλίσει;

Δεν εφησυχάζει. Δεν επαναπαύεται. Πρέπει να πείσει τον εργοδότη του ότι του είναι χρήσιμος διότι προσθέτει στην ανταγωνιστικότητα της επιχειρήσεως.

Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον και υπευθυνότητα στην εργασία του. Μπορεί τα χρήματα να είναι λίγα, κάτι που μπορεί να λειτουργεί ως αντικίνητρο για την απόδοση, αλλά ακόμα και να βρει ο εργαζόμενος αλλού δουλειά, είναι δύσκολο σε αυτό το περιβάλλον και για όσο καιρό διαρκέσει η κρίση ακόμα, να βρει με αρκετά καλύτερα χρήματα, αφήστε που είναι συχνό το φαινόμενο, να συμφωνείτε με έναν εργοδότη, να δουλεύετε και τελικά να μην σας πληρώνει ή να σας πληρώνει “έναντι” (μέρος των συμφωνηθέντων.

Δεν πρέπει λοιπόν ο εργαζόμενος να διεκπεραιώνει απλώς την εργασία που θα του ανατεθεί, αλλά να δείχνει ενδιαφέρον, υπευθυνότητα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όπου του το επιτρέπει ο εργοδότης, καθώς υπάρχουν και εργοδότες που διαχειρίζονται τα της εταιρίας τους, με απόλυτο τρόπο και δεν είναι επιδεκτικοί πρωτοβουλιών από πλευράς εργαζομένων.

Δείξτε στον εργοδότη σας το ενδιαφέρον σας, προτείνοντάς του (χωρίς να σας το έχει ζητήσει) βελτιώσεις στην διαδικασία λειτουργίας της επιχείρησης καθώς κάτι τέτοιο, καθιστά την επιχείρηση ανταγωνιστικότερη. Ποιος εργοδότης δεν θα σας αγαπήσει εάν ενεργητικά του προτείνετε τρόπους και μεθόδους βελτίωσης ή και επέκτασης της δράσεως της επιχείρησης;

Για να είστε σε ευκολότερη θέση να πράξετε τα παραπάνω και ταυτοχρόνως, να ενισχύσετε την αξία σας, καλό είναι ο καθένας να παρακολουθήσει σεμινάρια πάνω στους κρίσιμους τομείς για πλήθος επιχειρήσεων, όπως πωλήσεις, διαπραγματεύσεις, διαχείρισης πελατών, ψυχολογίας κ.λπ..
Ευνόητο είναι ότι ένας ο οποίος εργάζεται στις πωλήσεις, θα ευεργετούνταν από την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου πωλήσεων, ακόμα και αν είναι φύσει καλός πωλητής · το σεμινάριο θα του δώσει έστω και λίγες νέες γνώσεις και θα του προσθέσει έστω και λίγα νέα προσόντα, έτσι ώστε ο αυτός εργαζόμενος ή ο αναζητών εργασία, να βελτιώσει την ανταγωνιστική του θέση. Και βέβαια μπορεί να του δώσει και πολλές νέες γνώσεις και πολλά νέα εφόδια προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστική του θέση.

Ποιος και σε ποια κοινωνική έκφανση δεν χρειάζεται να έχει γνώσεις διαπραγματεύσεων; Διαπραγματεύσεις είναι όλη η κοινωνική μας ζωή, όλες οι κοινωνικές μας συναναστροφές: όχι μόνο οι επαγγελματικές (είτε σε επίπεδο πωλητή – πελάτη, είτε εργαζομένου – εργοδότη, είτε μεσίτη – πελατών, είτε επιχειρηματία – προμηθευτή κ.ά.) αλλά και οι προσωπικές με την σχέση μας, με την γυναίκα μας, τον άντρα μας, με τα παιδιά μας κ.λπ.. Δηλαδή η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου διαπραγματεύσεων, θα ενισχύσει επαγγελματικώς αλλά και ατομικώς τον παρακολουθούντα.

Καλό είναι λοιπόν ο εργαζόμενος και ο επαγγελματίας να παρακολουθεί σεμινάρια · τα σεμινάρια θα δώσουν στην προσωπική του ανταγωνιστικότητα, μία παραπάνω ώθηση. Κάποιος που θα αποφύγει την παρακολούθηση σεμιναρίων, μπορεί να μην αποκτήσει αυτή την επιπλέον ώθηση προς τα πάνω της προσωπικής του ανταγωνιστικότητας και αυτό να είναι το μοιραίο γεγονός προκειμένου να μην τον επιλέξουν στην αναζήτηση εργασίας του ή να χάσει την δουλειά που ίσως έχει, επειδή ο εργοδότης του, τον θεώρησε μη επαρκώς αποδοτικό και επέλεξε κάποιον άλλο στη θέση του. Στον επαγγελματία μπορεί να είναι το μοιραίο γεγονός που θα οδηγήσει σιγά – σιγά σε μείωση των πωλήσεων του και σε πρόβλημα βιωσιμότητας.
Μια καλή εταιρία στο θέμα των σεμιναρίων, κατ’εμέ η καλύτερη λόγω συνδυασμού πολύ καλής θεματολογίας με τις καλύτερες τιμές, είναι η «Ευεπιχειρείν».

Η απόδοση έχει να κάνει με την γνώση, την εμπειρία, την ευφυΐα, το ενδιαφέρον. Ενισχύστε όλους αυτούς τους τομείς πάνω σας. Και να είστε δημιουργικοί. Ένα πράγμα να εστιάζει στο μυαλό σας: πώς να καταστήσετε χρησιμότερο τον εαυτό σας στην επιχείρηση που εργάζεστε ή αν αναζητάτε εργασία, πως θα πείσετε τον εργοδότη ότι είστε ο χρησιμότερος για την επιχείρησή του, προκειμένου να σας προσλάβει.

Στα πλαίσια αναζήτησης λοιπόν εργασίας, κάποιος που θέλει να είναι καλύτερα προετοιμασμένος και να δείξει το ενδιαφέρον του και την χρησιμότητά του προς τον εργοδότη, συνεπώς και να αυξήσει τις πιθανότητες επιλογής του, θα πρέπει να έχει κάνει έρευνα για να μάθει για την εταιρία στην οποία πρόκειται να έχει συνέντευξη: να μάθει για την ίδια την εταιρία ή/και για το πεδίο δραστηριότητάς της εφόσον η ίδια η εταιρία είναι πολύ μικρή και δεν υπάρχουν στοιχεία για την ίδια.
Ο εργοδότης είναι εξαιρετικά πιθανό να προτιμήσει έναν τόσο καλά διαβασμένο υποψήφιο από κάποιον άλλον, που πήγε στην συνέντευξη με μόνο εφόδιό του, το πτυχίο του, άντε και κάποια προηγούμενη εργασία-εμπειρία.
Βάλτε τον εαυτό σας θεωρητικά, στην θέση του εργοδότη: Δεν θα σας «κολάκευε» εάν ένας υποψήφιος για να εργαστεί στην εταιρία σας γνώριζε πολλά για την ίδια την εταιρία σας ή / και για την δραστηριότητά της; Και δεν θα τον βάζατε και σε προτεραιότητα όσον αφορά στην πρόσληψη σε σχέση με άλλον υποψήφιο που ενδεχομένως είχε ένα καλό πτυχίο αλλά δεν γνώριζε τίποτα για την εταιρία σας;

Επιπλέον, να είστε δημιουργικός και παραγωγικός. Για να το πετύχεις αυτό, άλλες φορές χρειάζεται εστίαση, άλλες φορές χρειάζεται να δεις τα πράγματα ας πούμε από μακριά, πιο σφαιρικά. Εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα, μην μένετε στην πεπατημένη, στο γνωστό, στο καθιερωμένο, να προσπαθείτε να το λύσετε βγαίνοντας εκτός των ‘γραμμών’.
Μπορεί κανείς να αντλήσει δημιουργικότητα και νέες ιδέες, απλά, ακούγοντας, όχι επιφανειακά αλλά ουσιαστικά τους πελάτες ή και συνεργάτες σας.
Επίσης, δημιουργικότητα μπορεί να παραχθεί με το να σκέφτεται κανείς διαφορετικά, εκτός του συνηθισμένου.

Τέλος, επιδιώξτε να γίνετε δημιουργικά τεμπέλης. Μπορεί κανείς να είναι δημιουργικά τεμπέλης; Ναι, αυτό το αναπτύσσετε αρκεί να το επιδιώκετε σε συστηματική βάση. Θα δώσω ένα παράδειγμα: όταν ο άνθρωπος ήταν ακόμα πρωτόγονος και προ της  εφεύρεσης του τροχού, για να κουβαλήσει ένα φορτίο, το έπαιρνε στα χέρια του και πήγαινε. Αν το φορτίο ήταν βαρύ, κουράζονταν. Ο δημιουργικός τεμπέλης είναι αυτός, που ακριβώς επειδή θα είχε να κουβαλήσει ένα βαρύ φορτίο σε μια μεγάλη απόσταση, έστιψε λίγο το μυαλό του, αυτό σημαίνει ότι επεξεργάστηκε το πρόβλημα εκτός της πεπατημένης και εντέλει έφτιαξε ένα κάρο με τροχό. Εντέλει, ο δημιουργικός τεμπέλης, κουβάλησε το βαρύ φορτίο με το τροχήλατο κάρο μοχθώντας πολύ λιγότερο σε σχέση με τον εργατικό πρωτόγονο άνθρωπο που ακολούθησε την πεπατημένη, ήτοι την μεταφορά του βαρέος φορτίου με τα χέρια. Ο δημιουργικός τεμπέλης περάτωσε την ίδια εργασία με λιγότερο κόπο και ταχύτερα από τον εργατικό.

Καλή επιτυχία σας εύχομαι!

Παναγιώτης Σοφιανόπουλος
Συνεργάτης TaxCoach.gr

****

Δείτε ακόμη…

Η Τέχνη του χρόνου και η επιχείρηση….

Related posts