24 Μαΐου 2024

Εξοντωτική υπερφορολόγηση για 500.000 αυτοαπασχολούμενους!

Εξοντωτική υπερφορολόγηση για 500.000 αυτοαπασχολούμενους!

Εξοντωτική υπερφορολόγηση για 500.000 αυτοαπασχολούμενους! Το χαράτσι θα επιβάλλεται επί πλασματικών κερδών ακόμη και σε όσους θα έχουν παρουσιάσει ζημιές για το 2013!Εξοντωτική υπερφορολόγηση για 500.000 αυτοαπασχολούμενους!

Όπως διαβάζουμε σε άρθρο του Mάριου Xριστοδούλου στο bankingnews.gr, τα τεκμήρια διαβίωσης αναμένεται φέτος να λειτουργήσουν ως παγίδα υπερφορολόγησης, για τουλάχιστον 500.000 αυτοαπασχολούμενους (μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες).

Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να εμφανίσουν στην Εφορία εξωπραγματικά φορολογητέα εισοδήματα, με βάση τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν φόρο με τελικό συντελεστή 40,3%, από το πρώτο ευρώ! – (γεγονός παρανοϊκό)

Ακόμη και όσοι αυτοαπασχολούμενοι είχαν ζημιά το 2013 από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, ακόμη και όσοι εμποροβιοτέχνες θα δηλώσουν για το 2013 κάποια πενιχρά καθαρά κέρδη χαμηλότερα των €3.000, θα φορολογηθούν φέτος για ετήσια «καθαρά κέρδη» ύψους πολύ μεγαλύτερου των €3.000, επειδή το υπ.οικ. θα προσδιορίσει τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματά τους βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης!

Τα τεκμαρτά ποσά καθαρών εισοδημάτων που θα προκύψουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης θα φορολογηθούν, στη συνέχεια, με το νέο παράλογο σύστημα που προβλέπει ο φορολογικός νόμος 4110/2013, δηλαδή με συντελεστή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ καθώς και με προσαύξηση 55% λόγω της επιβολής «προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους».

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του ν. 4110/2013 που θα τεθούν σε εφαρμογή φέτος:

1) Τα εισοδήματα από την ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ελευθέριου επαγγέλματος, τα οποία αποκτήθηκαν το 2013, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ο οποίος θα αυξάνεται περαιτέρω σε 33% για ποσά εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας που υπερβαίνουν τις €50.000. Συνεπώς, για τους φορολογούμενους που ασκούν ατομικά εμπορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα έχουν πάψει να ισχύουν, από τη χρήση του τρέχοντος έτους, τόσο το βασικό αφορολόγητο όριο των €5.000 όσο και τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των €2.000 για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα και των €3.000 για το τρίτο τέκνο και κάθε ένα από τα επόμενα.

2) Με 26% από το πρώτο ευρώ και με 33% πάνω από το επίπεδο των €50.000 θα φορολογούνται οι εμποροβιοτέχνες, οι επιτηδευματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους, και για τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα τους προσδιορίζει η Εφορία με βάση τις «αντικειμενικές δαπάνες» ή τα «τεκμήρια διαβίωσης», εφόσον τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα εν λόγω τεκμαρτά εισοδήματα ή εφόσον δηλώνουν ζημίες!
Κι αυτό διότι τα τεκμαρτώς προσδιοριζόμενα (με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης) εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων θα θεωρούνται κι αυτά ως εισοδήματα προερχόμενα από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα και συνεπώς θα φορολογούνται με το επαχθές καθεστώς του συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ!
Οι διατάξεις περί «αντικειμενικών δαπανών» ή «τεκμηρίων διαβίωσης» προβλέπουν για κάθε φυσικό πρόσωπο ελάχιστο τεκμήριο €3.000 εφόσον πρόκειται για άγαμο (έτσι, επειδή υπάρχει, επειδή ζει) ή €5.000  εάν πρόκειται για έγγαμο. Προβλέπουν επίσης τεκμήριο €40 ανά τ.μ. για τα πρώτα 80 τ.μ. κάθε διαμερίσματος που χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος.

3) Τα – φορολογούμενα με 26% από το πρώτο ευρώ – τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων θα επιβαρύνονται επιπλέον με «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους», εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν θα έχουν καταβάλει καθόλου φόρο, για τα εισοδήματα της χρήσης του έτους 2012!
Η «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους» θα ανέρχεται στο 55% του κύριου φόρου, δηλαδή θα προσαυξάνει κατά 55% τον φόρο που θα προκύπτει με την επιβολή του συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ, εκτοξεύοντας την τελική επιβάρυνση στο 40,3%!

Αυτή η επαχθέστατη φορολογική αντιμετώπιση θα ισχύσει συγκεκριμένα για περίπου 500.000 αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι, για το έτος 2013, θα εμφανίσουν στην Εφορία, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα:

• μέχρι €5.000, εφόσον δεν βαρύνονται με τέκνα

• μέχρι €7.000, εφόσον βαρύνονται με 1 τέκνο

• μέχρι €9.000, εφόσον βαρύνονται με 2 τέκνα

• μέχρι €12.000, εφόσον βαρύνονται με 3 τέκνα

• μέχρι €15.000, εφόσον βαρύνονται με 4 τέκνα

• μέχρι €18.000, εφόσον βαρύνονται με 5 τέκνα κ.ο.κ.

Οι παραπάνω αυτοαπασχολούμενοι δεν πλήρωσαν πέρυσι καθόλου φόρο εισοδήματος επειδή τα ποσά των δηλωθέντων ή τεκμαρτών εισοδημάτων τους ήταν χαμηλότερα από τα αφορολόγητα όρια που ίσχυαν. Φέτος όμως που δεν θα ισχύσει πλέον κανένα αφορολόγητο όριο και που η φορολόγηση θα ξεκινά με 26% από το πρώτο ευρώ του πραγματικού ή του τεκμαρτού εισοδήματος, τα πράγματα θα εξελιχθούν σε φορολογικό εφιάλτη για όλους αυτούς τους φορολογούμενους!

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό πόσο τεράστιο θα είναι το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης εκατοντάδων χιλιάδων εμπόρων, βιοτεχνών, επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω φορολογούμενος με ατομική εμπορική επιχείρηση και ένα προστατευόμενο τέκνο, ο οποίος δήλωσε για το 2012 ετήσιο καθαρό εισόδημα €6.800, ενώ το 2013 είχε ζημιά €3.000 από την άσκηση της δραστηριότητάς του. Ο φορολογούμενος αυτός διαμένει σε διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων και δεν έχει ΙΧ αυτοκίνητο.

Με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε μέχρι το 2013, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν πλήρωνε καθόλου φόρο εισοδήματος, επειδή γι’ αυτόν ίσχυε βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος €5.000 και πρόσθετο αφορολόγητο όριο €2.000 για το ένα προστατευόμενο τέκνο του, δηλαδή συνολικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος €7.000.

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, το οποίο, με βάση το ν. 4110/2013, θα ισχύσει φέτος, για τη χρήση του 2013, ο συγκεκριμένος αυτοαπασχολούμενος θα κληθεί να καταβάλει φόρο με συντελεστή 26% επί ενός ανύπαρκτου ετήσιου «καθαρού κέρδους», το οποίο θα προσδιοριστεί, βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης, στο επίπεδο των €6.200!
Ειδικότερα, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, στην οποία ο ίδιος θα έχει δηλώσει ζημία €3.000, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα προσδιορίσει αυτόματα, με τεκμαρτό τρόπο, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του στο επίπεδο των €6.200, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο των €3.000 και το τεκμήριο διαβίωσης του διαμερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε €3.200  (80 τ.μ. x 40 ευρώ ανά τ.μ. = €3.200).

Επί του τεκμαρτού ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος των €6.200, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει κύριο φόρο εισοδήματος €1.612 (€6.200 x 26% = €1.612). Όμως επί του ποσού του κύριου φόρου των €1.612 θα υπολογισθεί από τις υπηρεσίες του υπ.οικ. και «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους» με συντελεστή 55%, δηλαδή θα επιβληθεί επιπλέον φόρος €886,60 (€1.612 x 55% = €886,60).
Συνεπώς, ο φορολογούμενος του παραδείγματος, ενώ στην πραγματικότητα είχε ζημία €3.000 θα φορολογηθεί για ένα εξωπραγματικό τεκμαρτό εισόδημα ύψους €6.200 και θα κληθεί να πληρώσει ένα συνολικό ποσό επιβαρύνσεων, το οποίο θα ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσό των €2.498,60 (€1.612 + €886,60 = €2.498,60)!

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση του συγκεκριμένου επιτηδευματία θα ανέλθει στο 40,3% του συνολικού του εισοδήματος (τα €2.498,60 αντιστοιχούν στο 40,3% του ποσού των €6.200)!

Πηγή: Mάριος Xριστοδούλου, bankingnews.gr

Related posts