23 Μαΐου 2024

Επιδόματα και Προγράμματα που αλλάζουν ή /και καταργούνται

Επιδόματα και Προγράμματα που αλλάζουν ή /και καταργούνται

Επιδόματα και Προγράμματα που αλλάζουν ή /και καταργούνται:  Τις νέες εισφορές υπέρ των λογαριασμών του ΟΑΕΔ γνωστοποιεί με εγκύκλιό του προς τους φορείς αρμοδιότητάς του το υπουργείο Εργασίας μετά τη μείωσή τους βάσει των όσων ορίζει το Πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες.Επιδόματα και Προγράμματα που αλλάζουν ή /και καταργούνται

Κατά το υπουργείο Εργασίας με την μείωση των εισφορών, μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων και προωθείται συνεπώς (taxcoach.gr), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η μείωση των εισφορών που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους, αναμένεται να οδηγήσει στην κατάργηση επιδομάτων και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα από την 1η Ιουλίου, θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές:

(α) Καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ),

(β) Καταργείται η εργατική εισφορά 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ και

(γ) Καταργείται η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.

(δ) Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46%.
Η ανωτέρω μείωση αναλύεται ως ακολούθως:
i. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,24%,
ii. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12%, και
iii. η εργατική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,10%.

Τέλος, από 1η Ιουλίου προβλέπεται η μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα, από 0,80% σε 0,25%.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρει και το ακόλουθο άρθρο:

•  «Δειλές», σημειακές Αυξήσεις Μισθών

Related posts