23 Απριλίου 2024

Επιδότηση έως €25.000 για πτυχιούχους γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (!)

Επιδότηση έως €25.000 για πτυχιούχους γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (!)

Είσαι άνεργος πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εργάζεσαι ως ατομική επιχείρηση στο τομέα του πτυχίου σου; Έχεις δυνατότητα Επιδότησης!

Το κράτος, σου δίδει έως €25.000 επιδότηση · η επιδότηση δεν είναι δάνειο, δεν είναι χρήματα που πρέπει να επιστραφούν, είναι λεφτά χάρισμα, όχι όμως για να δαπανηθούν άσκοπα, αλλά για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου (Ε/Σ).

Αναλυτικότερα, στις 11/2/2016 δημοσιοποιήθηκε η Προκήρυξη του προγράμματος επιδότησης “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”.

Πως θα πάρετε λοιπόν αυτά τα χρήματα της επιδότησης έως €25.000;

α) Εάν είστε άνεργος πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
β) Εάν είστε φυσικό πρόσωπο πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/2/2016), ασκείτε συναφή με την ειδικότητά σας επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχετε σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνετε σύνταξη γήρατος.

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μπορείτε να επιδοτηθείτε λοιπόν για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά σας.

Ύψος Ενίσχυσης:
Για ένα άτομο: Ελάχιστο ύψος του συνολικού Ε/Σ €5.000 (αν έχετε λιγότερο, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε) και μέγιστο €25.000.
• Για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως €40.000 (σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι της ιδίας ή συναφούς ή συμπληρωματικής δραστηριότητας).
• Για συνεργατικά σχήματα τριών ή περισσοτέρων ατόμων, έως €50.000 για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων (παρομοίως, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι της ιδίας ή συναφούς ή συμπληρωματικής δραστηριότητας).

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Όμως υπάρχουν και άλλα κριτήρια προκειμένου να συμμετάσχετε, εισοδηματικής φύσεως:
Συγκεκριμένα, θα πρέπει αναλόγως της κατάστασης του ενδιαφερομένου, αν είναι ή όχι παντρεμένος, το ατομικό του εισόδημα κατά το έτος 2015 να είναι ≤ €20.000 ή το οικογενειακό του εισόδημα να είναι ≤ €35.000.

Επιπλέον προϋπόθεση για να συμμετάσχει κανείς, δεν θα πρέπει να του έχει εγκριθεί και λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016. [edit 13/4/16] Λόγω του ενδιαφέροντος και ως συνηθίζεται, η προθεσμία υποβολής αιτημάτων, παρατάθηκε έως τις 10/5/2016, 17:00 [end edit]

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο TaxCoach αναλαμβάνουμε εάν επιθυμείτε, την σύνταξη πρότασης για λογαριασμό σας. Μπορείτε βέβαια να κάνετε και μόνοι σας αίτηση, αλλά γιατί να προτιμήσετε κάποιον επαγγελματία και συγκεκριμένα, εμάς, στο TaxCoach; Διότι όσοι αιτηθούν στο πρόγραμμα, θα βαθμολογηθούν με μια σειρά από εντελώς αντικειμενικά κριτήρια, όπως π.χ. το ύψος του εισοδήματός τους ή στην περίπτωση ανέργων, ο χρόνος ανεργίας, που αυτά είτε κάνετε το αίτημα μόνοι σας, είτε μέσω κάποιου γραφείου, δεν αλλάζει η βαθμολόγηση.
Υπάρχουν όμως κριτήρια που βαθμολογούνται, τα οποία δεν είναι ‘μηχανικά’ και αναμφισβήτητα, οπότε σε αυτά θα παίξει ρόλο η σύνταξη της πρότασης και παρουσίασης εν γένει, του Ε/Σ. Σε αυτό το τομέα, όσοι δεν έχουν εμπειρία μειονεκτούν. Είναι πολύ πιθανότερο δηλαδή, να λάβουν χαμηλότερη βαθμολογία. Και αυτή η χαμηλότερη βαθμολογία, θα επιβαρύνει την συνολική τους βαθμολογία και μπορεί να κάνει την διαφορά, προκειμένου να μην επιλεχθούν προς επιδότηση.

Οπωσδήποτε ένας έμπειρος στην σύνταξη τέτοιου είδους προτάσεων (ένας επαγγελματίας με εμπειρία), μπορεί να σας ενισχύσει σε αυτό τον τομέα και να κάνει την (θετική) διαφορά προκειμένου το σχέδιο-αίτημά σας να εγκριθεί προς επιδότηση. Την γνώση και εμπειρία που έχουμε στο TaxCoach, την διαπιστώνετε μέσα από αυτό, το ίδιο το site μας.
Επιπλέον, το ποσό της αμοιβής εντάσσεται στις επιδοτούμενες δαπάνες, που εν άλλοις σημαίνει ότι στην ουσία δεν το πληρώνετε εσείς.
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτημα με την TaxCoach, επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@taxcoach.gr ή στο τηλ. 211.409.73.18.

Δείτε όλους τους Επιλέξιμους ΚΑΔ για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την κύρια δραστηριότητα ή και την δευτερεύουσα, εδώ.

>>>•<<<

 

Related posts