29 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Επιδότηση σε νέους για να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα

Επιδότηση σε νέους για να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα

Το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 θα προσφέρει €240 εκατ. συνολικά για την είσοδο 16.000 νέων γεωργών στο αγροτικό επάγγελμα. Παράλληλα, μέσα από την ρύθμιση της νέας ΚΑΠ, θα υπάρξουν και ειδικά μέτρα στήριξης των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, για μία πενταετία.

Βάσει του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, προβλέπεται η ενίσχυση (επιδότηση) έως το ποσό των €40.000 σε 16.000 νέους (ως 40 ετών) δικαιούχους, για την εγκατάσταση αυτών στις αγροτικές περιοχές και την ενασχόλησή τους βέβαια, με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Οι νέοι που θα κριθούν δικαιούχοι για την οικονομική ενίσχυση, θα λάβουν με τη μορφή κεφαλαίου όπου και θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Θα υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της πρώτης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, σε ποσοστό 70% της εγκεκριμένης δαπάνης ανά δικαιούχο κατά το πρώτο έτος. Το υπόλοιπο 30% θα δοθεί σε δύο δόσεις στην επόμενη διετία βάσει της εξέλιξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου εκάστου δικαιούχου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ενίσχυση από το νέο πρόγραμμα, θα έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

• Θα πρέπει να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διαρκείας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Επιπρόσθετα, η νέα ΚΑΠ επιφυλάσσει ευνοϊκό καθεστώς για τους νέους αγρότες και πέραν των άμεσων ενισχύσεων.

Προβλέπεται ότι οι νέοι αγρότες, θα λαμβάνουν αυξημένο τσεκ κατά 25% σε σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες που υπολογίζεται σε €50 εκατ. ετησίως από τη δέσμευση του 2% των κονδυλίων, ενώ θα μπει ανώτατο πλαφόν στις επιδοτήσεις και αναδιανεμητικό πριμ της τάξης των €50 εκατ. ετησίως μέχρι το 2020 για όσους νέους θέλουν να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα.

>>>•<<<

Διαβάστε επίσης: 

Δημόσιο: Από Καθαρίστρια ΥΕ μερικής απασχόλησης, Γραμματέας ΠΕ πλήρους απασχόλησης

Συνεργάτης των Γερμανών, ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής;

••• Θέλω fast track ποιοτική κατάρτιση, δια ζώσης!

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts