4 Απριλίου 2020

Breaking News

ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018

ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δημοσίευσε το με Αρ. πρ. 616466 Γενικό Έγγραφό του, με ημερομηνία 11.05.2018 και με Θέμα:
«Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018»

Το Έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αθήνα 11/5/2018
Αρ. Πρωτ: 616466
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΟΠΥΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12
15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. ΗΔΙΚΑ Α.Ε
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10
10551 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 »

Με το άρθρο 23 του ν. 4529/2018 καθορίζονται με ενιαίους κανόνες οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

Από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση υγειονομικής περίθαλψης με κριτήριο μόνο τον χρόνο ασφάλισης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας βάσει ειδικών ή καταστατικών διατάξεων από την ημερομηνία ορκωμοσίας η την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης, όπου προβλέπεται, διατηρείται.

Οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Related posts