22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ

ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ

Ε.Φ.Κ.Α.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αρ. Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611

Αθήνα , 31/3/2017

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 107/30-3-2017 (ΑΔΑ: 66ΙΨ465ΧΠΙ-27Σ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 30-6-2017 της καταβολής των εισφορών του έτους 2016 των ασφαλισμένων του ΤΑΝ – τ. ΕΤΑΑ, καθώς και των εισφορών β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των τομέων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ του τ. ΕΤΑΑ.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλες οι Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Φ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ

Related posts