5 Ιουλίου 2020

Breaking News

Ε. 2025 /20: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4152/13 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4646/19 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Α. 1010/20 καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους

Ε. 2025 /20: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4152/13 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4646/19 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Α. 1010/20 καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος Ε. 2025 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου 2020 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

<><><><><><><><>

Ενδιαφέροντα και χρηστικά Σεμινάρια

 

Related posts