1 Μαρτίου 2021

Breaking News

Ε. 2073: Κοινοποίηση της Α.1097 Τροποποίηση Διαδικασίας παραλαβής με απαλλαγή από ΦΠΑ πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων

Ε. 2073: Κοινοποίηση της Α.1097 Τροποποίηση Διαδικασίας παραλαβής με απαλλαγή από ΦΠΑ πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε. 2073 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 27 Μαΐου 2020 και με Θέμα:

Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ “Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β΄2540) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ: Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από ΦΠΑ πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων”

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplus: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts