8 Αυγούστου 2020

Breaking News

Ε. 2100 /20: Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1134/20 για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας.

Ε. 2100 /20: Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1134/20 για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας.

Προδημοσιεύτηκε, δηλαδή προς το παρόν δεν έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Αρίθμησης – ΑΔΑ, η εγκύκλιος Ε. 2100 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2020 και με Θέμα:

Κοινοποίηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – TAX Avoidance

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

Related posts