16 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Ε. 2102: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/19 – Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο,  καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α. 1116/20 ΚΥΑ

Ε. 2102: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/19 – Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο,  καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α. 1116/20 ΚΥΑ

Προδημοσιεύτηκε, δηλαδή προς το παρόν δεν έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Αρίθμησης – ΑΔΑ, η εγκύκλιος Ε. 2102 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2020 και με Θέμα:

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α΄201)  «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»  καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α.1116/18-05-2020 (Β΄2127 και Β΄2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Webinar- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – TAX Avoidance

 

 

Related posts