27 Φεβρουαρίου 2021

Breaking News

Ε. 2122: Κοινοποίηση διατάξεων, περί Παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται…

Ε. 2122: Κοινοποίηση διατάξεων, περί Παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται…

Προδημοσιεύτηκε, δηλαδή προς το παρόν δεν έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Αρίθμησης – ΑΔΑ, η εγκύκλιος Ε. 2122 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2020 και με Θέμα:

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ.21221-14/07/2020 (Β’ 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου “Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014”.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο / Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts