21 Ιανουαρίου 2020

Breaking News

Ε. 2133 (08.07.2019): Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει

Ε. 2133 (08.07.2019): Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει

Αθήνα, 08 Ιουλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2133

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184
Τηλέφωνο : 2103375300
Fax : 2103375354
E-Mail : d.eleg5@aade.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει»

Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με έγγραφό της, με τις διατάξεις του όγδοου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9 της Αριθμ. 43650/07-06-2019 (Β΄2213) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων», η προηγούμενη χορήγηση προέγκρισης, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης παιδότοπου, δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ..

Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 93.29.19.05 «Υπηρεσίες παιδότοπου».

Με την έκδοση της παρούσας τροποποιείται η ΠΟΛ 1104/2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΠ3Ζ-7ΘΖ) ως προς τον εν λόγω Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α. Δ.Ε.)
3. Γ.Ε.Φ. (Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων)(μέσω των Δ.Ο.Υ.)
4. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Δ/νση Εταιρειών
Πλατεία Κάνιγγος
Τ.Κ. 10181 Αθήνα

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (εκτός των αριθμών 2 και 3)
2. » »Β΄
3. » » Γ΄ (εκτός του αριθμ.5)
4. » » με α/α 1 & 7 του Πίνακα Ζ ΄
5. » » Η ΄ (εκτός των αριθμ.4, 10 και 11)
6. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. Σταδίου 27
Τ.Κ. 10183 Αθήνα
7. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
8. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ηλ. Διακυβέρνησης & Ανθρ. Δυναμικού
4. Δ/νση Ελέγχων -Τμήμα Ε΄

 

Related posts