23 Ιουνίου 2024

Ε. 2136: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης του εντύπου Ε2 από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Ε. 2136: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης του εντύπου Ε2 από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε. 2136 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2021 και με Θέμα:

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (εντύπου Ε2) από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

SOS – Φορολογικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) – Δηλώσεις

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts