24 Μαΐου 2024

Ε. 2150: Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών, οι οποίες αφορούν σε πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά πρώτων συντάξεων.

Ε. 2150: Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών, οι οποίες αφορούν σε πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά πρώτων συντάξεων.

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε. 2150 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2020 και με Θέμα:

Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 54 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020 (Α΄128), οι οποίες αφορούν σε πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά πρώτων συντάξεων.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο Ε. 2150 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

ΔΕ 5 Οκτ.: Webinar – Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts