28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Ε. 2166 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4621/19 και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/19. Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση…

Ε. 2166 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4621/19 και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/19. Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση…

Προδημοσιεύτηκε (δηλαδή προς το παρόν, δεν έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Αρίθμισης –  ΑΔΑ) η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος Ε. 2166 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 10.09.2019 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β’ και ΦΕΚ 3404 Β’ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 – 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)»

ΣΧΕΤ: α) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1196/2019, β) Εγκύκλιος Οδηγία Ε.2109/2019

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο Ε. 2166 (μαζί με όλα τα σχετικά συνοδευτικά) σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts