22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Ε. 2169 /19: Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Ε. 2169 /19: Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος Ε. 2169 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2019 και με Θέμα:

«Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία – Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…

Related posts