27 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Ε. 2176 /19: Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη –  Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»

Ε. 2176 /19: Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη –  Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος Ε. 2176 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2019 και με Θέμα:

«Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη –  Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-18 – ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο / Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts