25 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Ε. 2192 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ

Ε. 2192 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος Ε. 2192 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2019 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β΄/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο Ε. 2192 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts