26 Μαΐου 2020

Breaking News

Ε. 2193 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/19  Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»

Ε. 2193 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/19  Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε. 2193 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2019 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. “Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους” ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα “Ελ. Βενιζέλος”»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο Ε. 2193 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts