11 Ιουλίου 2020

Breaking News

Ημερομηνίες ΥΠΟΒΟΛΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ 2014

Ημερομηνίες ΥΠΟΒΟΛΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ 2014

Ημερομηνίες ΥΠΟΒΟΛΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ημερομηνίες ΥΠΟΒΟΛΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ 2014

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ 2014
Α/Α Φορολογική Υποχρέωση Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής Εκκαθάριση Λήξη 1ης δόσης Λήξη 2ης δόσης Λήξη 3ης δόσης Λήξη 4ης δόσης Λήξη 5ης δόσης Λήξη 6ης δόσης Λήξη 7ης δόσης Λήξη 8ης δόσης
1 Υποβολή Εντύπου Ε1 20/3/2014 30/6/2014 με την υποβολή 31/7/2014 30/9/2014 30/11/2014
2 Υποβολή Εντύπου Ε5 3/3/2014 30/4/2014 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
3 Υποβολή Εντύπου Φ01 010 14/4/2014 30/5/2014 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
4 Υποβολή Εντύπου Φ01 013 14/4/2014 30/5/2014 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
5 Υποβολή Εντύπου Φ01 012 3/2/2014 15/4/2014 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
6 Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3  3/2/1014 30/6/2014
7 Έντυπο Ε7 3/2/2014 30/4/2014 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή*
8 Βεβαιώσεις αποδοχών 27/1/2014 28/3/2014
9 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών 17/3/2014 30/4/2014 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή*
10 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων 17/3/2014 30/4/2014 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή*
11 Ε9 2014 17/2/2014 30/5/2014 1 – 30/6/2014 31/7/2014 29/8/2014 30/9/2014 31/10/2014 28/11/2014 31/12/2014
12 ΕΦΑ 3/4/2014 20/5/2014 με την υποβολή Εφάπαξ μέχρι 31/5/2014
13 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 3/1/2014 30/4/2014 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή*
14 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα 3/1/2014 30/5/2014 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή*
15 Ε9 2015 14/4/2014 31/1/2015 1 – 30/6/2015
16 Τέλη Κυκλοφορίας 01/11/2014** 31/12/2014
Ειδικές Υποβολές Πλοίων
17 Έντυπα Ε232, Ε233, Ε566, Ε567 2/1/2014 28/2/2014 με την υποβολή με την υποβολή 30/6/2014 30/9/2014 30/12/2014
18 Έντυπo  Ε235 2/1/2014 28/2/2014 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή
19 Έντυπο Ε234 2/1/2014 31/3/2014 Οίκοθεν βεβαίωση (συνήθως μετά την 31/3) τον επόμενο μήνα της ειδοποίησης Μετά τρίμηνο Μετά 6μηνο Μετά 9μηνο
20 Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος 2/1/2014 31/3/2014 με την υποβολή με την υποβολή 30/6/2014 30/9/2014 30/12/2014

 

Ημερομηνίες ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Related posts