22 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Η Απόφαση Σύστασης Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account), που διευκολύνει τις επιδοτήσεις

Η Απόφαση Σύστασης Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account), που διευκολύνει τις επιδοτήσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2016) που αφορά στη Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account).

Η Απόφαση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

  • Η Σύσταση του ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) μέσω του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  • Χρηματοδότηση του ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
  • Όροι και διαδικασίες χορήγησης της χρηματοδότησης.
  • Έλεγχος από τον Φορέα  Διαχείρισης.

Βρείτε τα ενδιαφέροντα Σεμινάρια επιχειρηματικότητας και εξαγωγών, στην Ευεπειχειρείν

Η δημιουργία του ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού, πρόκειται να διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση επιδοτήσεων, καθώς αίρεται ένα σημαντικό κώλυμα που είχαν οι επιδοτήσεις και που ήταν ότι για να τρέξει η υλοποίηση από τους δικαιούχους, έπρεπε να θυσιάσουν δική τους ρευστότητα και εφόσον την είχαν κιόλας, δεδομένου ότι για να πάρει κανείς προκαταβολή, όφειλε να φέρει ισόποση Εγγυητική Επιστολή από τράπεζα αλλά οι τράπεζες λόγω του αυξημένου ρίσκου του οικονομικού οεριβάλλοντος, δεν έδιναν. Οπότε πρακτικά, οι δικαιούχοι των επιδοτήσεων, μη μπορώντας να πάρουν εγγυητική Επιστολή από τράπεζα, δεν μπορούσαν να λάβουν και προκαταβολή και συνεπακόλουθα ή παρατούσαν το επενδυτικό τους σχέδιο μη έχοντας την απαραίτητη ρευστότητα για να ξεκινήσει ή θυσίαζαν την δική τους πολύτιμη ρευστότητα.

Διαβάστε αναλυτικά την Απόφαση από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εδώ.

Related posts