22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Η Ελλάδα εμφάνισε από τις υψηλότερες απορροφήσεις του ΕΣΠΑ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα εμφάνισε από τις υψηλότερες απορροφήσεις του ΕΣΠΑ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα εμφάνισε από τις υψηλότερες απορροφήσεις του ΕΣΠΑ στην Ευρώπη. Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε ότι κατά το 2014 η χώρα μας πέτυχε για μια ακόμη χρονιά, να εμφανίσει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Κ. Σκρέκας

Η επιτυχία αυτή οφείλεται σύμφωνα με τον υπουργό, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι Διαχειριστικές Αρχές των Υπουργείων και των Περιφερειών αλλά και στη συνδρομή των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, την περασμένη χρονιά η Ελλάδα πέτυχε την πλήρη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, χωρίς καμία απώλεια κοινοτικής συνδρομής για κανένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους €3,64 δισ.. Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 το έτος 2014 έφτασε το 87,97%, με πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες €19,48 δισ..

Έτσι το κλείσιμο του 2014 βρίσκει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να έχει επιτύχει όλους τους στόχους που είχαν τεθεί για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, καθώς και εκείνους που είχαν τεθεί για την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ο Κ. Σκρέκας ανάφερε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε επιτυχώς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), διοχετεύοντας στην οικονομία και στην κοινωνία κονδύλια €6,6 δισ. χρηματοδοτώντας ακόμα μεγαλύτερο αριθμό έργων και δράσεων, εξασφαλίζοντας την ποιοτικότερη εκτέλεση του ΠΔΕ. Με την ψήφιση του νέου νόμου για το ΕΣΠΑ και την έγκαιρη έγκριση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (5 Τομεακών και 13 Περιφερειακών) του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, η κυβέρνηση πέτυχε να εισρεύσουν ήδη στα ταμεία του Κράτους προκαταβολές ύψους €150 εκατ..

Να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγκρίθηκαν τα μισά προγράμματα από όσα υποβλήθηκαν, δηλαδή 148 από 311, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της ελληνικής επιτυχίας.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:

Πρόγραμμα επιδότησης (έως 50%) για Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 100%) για ανέργους, για ίδρυση επιχείρησης
Ο Νόμος της Αντίστροφης Προσπάθειας και γιατί Αποτυγχάνετε

Εἶστε ἀνταγωνιστικός ἐπαγγελματίας; Εἶστε ἐπαρκῶς καταρτισμένος καὶ ἐνημερωμένος;

Άλλα σημαντικά Νέα

Related posts