22 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Η Επιλογή Προσωπικού!

Η Επιλογή Προσωπικού!

Του Άρη Στουγιαννίδη

Αυτές τις μέρες έρχεται ο νους μας στο “Θείο δράμα”. Εξετάζω τα πρόσωπα του δράματος και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η επιλογή προσωπικού είναι ένα δυσκολότατο εγχείρημα. Ο Ιησούς, παρ’όλες τις υψηλές του συγγένειες, έκανε 25% λάθος στην επιλογή προσωπικού.

Από τους 12 επίλεκτους μαθητές του:

• Ο Ιούδας Τον πρόδωσε.

• Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε και δεν Τον πίστεψε (ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;)

• Ο Θωμάς δεν Τον πίστεψε (ἐάν μή ἴδω ἐν ταῖς χερσίν αὐτοῦ τόν τύπον τῶν ἥλων καί βάλω τόν δάκτυλόν μου εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων)

Τρεις στους δώδεκα είναι ποσοστό 25% καταφανώς λανθασμένες επιλογές.

Αλλά και όλοι εκ των δώδεκα, δεν ήταν και της … προκοπής. Όταν καί ἀνακειμένων αὐτῶν καί ἐσθιόντων ὁ Ιησοῦς εἶπεν, ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ, τότε ἤρξαντο λυπεῖσθαι καί λέγειν αὐτῷ εἷς κατά εἷς, μήτι ἐγώ;
ὁ δέ εἶπεν αὐτοῖς, εἷς τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τό τρύβλιον. (Μαρκ.14:19-20)

Σαν να λέμε ότι όλοι είχαν κατά νουν να Τον προδώσουν. Ένας που δεν έχει κάνει καν την σκέψη προδοσίας και έχει κραταιωμένη την πίστη στον αρχηγό, δεν κάνει τέτοιο ερώτημα: “Μήπως εγώ;”

Αν ο Υιός του Θεού έκανε 25% λάθος, στο οποίο εάν συμπεριλάβουμε και την αμφιβολία και των άλλων μαθητών περί πιθανής προδοσίας τους απέναντί του, οπότε ανέρχεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, εύκολα μπορεί κανείς να φαντασθεί σε τι ποσοστό μπορεί να φθάσει το λάθος των κοινών θνητών.

Προσοχή λοιπόν στην επιλογή του προσωπικού σας και των στελεχών της επιχείρησής σας!

[Σχόλιο TaxCoach: Εάν ο Θεάνθρωπος απέτυχε παταγωδώς να καταστήσει τους βασικούς του αυτούς μαθητές, πιστούς σε Αυτόν και το όραμά του, με όλα όσα είχαν βιώσει μαζί Του και με τα θαύματα και τους λόγους Του, κατανοείτε ότι οι απλοί επιχειρηματίες, κοινοί θνητοί που ούτε θαύματα μπορούν να κάνουν, ούτε το χάρισμα του θείου λόγου έχουν, πόσο δύσκολο είναι να πείσουν τα στελέχη και εργαζόμενούς τους, να τους είναι πιστοί και να ακολουθήσουν στο επιχειρηματικό τους όραμα, έτσι ώστε να μην τους προδώσουν, να μην τους απαρνηθούν κάποια ή κάποιες στιγμές. Γι’αυτό και οι επιχειρηματίες, καλό είναι να έχουν μια πιο διαδραστική σχέση με τα στελέχη και εργαζόμενούς τους, έτσι ώστε η σχέση το δυνατόν να ελέγχεται, ενδεχομένως με κίνητρα και επιβραβεύσεις, στα πλαίσια μιας αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας.]

Related posts