23 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Η Κύπρος ως επιχειρηματική βάση και ένας ελκυστικός φορολογικός προορισμός

Η Κύπρος ως επιχειρηματική βάση και ένας ελκυστικός φορολογικός προορισμός

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της υφιστάμενης υποδομής, αποτελεί κέντρο παροχής υπηρεσιών. Ο επιχειρηματικός κόσμος επωφελείται του απλού φορολογικού νομοθετικού πλαισίου με ανταγωνιστικούς φορολογικούς συντελεστές, το οποίο παράλληλα συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ διέπεται και από ένα ευρύ φάσμα συμφωνιών αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλες χώρες.

Η κυπριακή φορολογία είναι από τις πιο ελκυστικές στην Ευρώπη, εξού και η Κύπρος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς που επιλέγουν διεθνείς εταιρείες για να μεταφέρουν την βάση τους.

Εταιρείες μεγαθήρια από όλο τον κόσμο έχουν την βάση των επιχειρήσεων τους στην Κύπρο, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια έχει αναπτύξει σημαντικά την ποιότητα των υποδομών της σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον η Κύπρος διαθέτει ένα από τα πιο καταρτισμένα ανθρώπινα δυναμικά στην Ευρώπη.

Πιο κάτω περιγράφονται εν συντομία μερικές από τις πρόνοιες της Κυπριακής Φορολογικής Νομοθεσίας σε σχέση με:

Εταιρίες

Ομοιόμορφος εταιρικός φορολογικός συντελεστής  12,5% στα ετήσια φορολογητέα κέρδη.

Ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της Κυπριακής εταιρείας είναι:

• φορολογικός συντελεστής, 12,5% επί των κερδών

• 0% φόρο επί των μερισμάτων

• Δεν παρακρατούνται φόροι σε διανομή μερισμάτων, ή πληρωμή τόκων

• Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται μόνο σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο ή σε μετοχές ιδιωτικής εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο

• Κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών) εξαιρούνται οποιουδήποτε φόρου

• Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται σε επόμενα 5 έτη

• Εξαιρούνται του φόρου κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου

Φυσικά Πρόσωπα

Από τους χαμηλότερα θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές για το προσωπικό εισόδημα, σύμφωνα και με τις στατικές της Εurostat, με κλιμακωτή φορολόγηση του ετήσιου εισοδήματος σε ποσοστό 20%,25%,30% και 35%, με τις πρώτες €19500 του εισοδήματος να είναι αφορολόγητες.

Συμφωνίες αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Η Κύπρος έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με περισσότερες από 60 χώρες, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό την διπλή φορολόγηση εισοδημάτων.

Ναυτιλία

H Κύπρος θεωρείται ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο. Τα κέρδη από Ναυτιλιακές επιχειρήσεις εξαιρούνται της φορολογίας με βάση τις πρόνοιες του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, και υπόκεινται σε Φόρο Χωρητικότητας κάτω από όρους και προϋποθέσεις.

Η Κύπρος διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο ως σηµαντικό ναυτιλιακό και διαχειριστικό κέντρο και θα συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στην παγκόσµια οικονοµία µε τη διατήρηση και ενίσχυση των ναυτιλιακών υποδοµών, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και το ανταγωνιστικό πλαίσιο εγγραφής σκαφών και τη διατήρηση του φόρου χωρητικότητας.

Τα φορολογικά κίνητρα σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά και άλλα οφέλη που παρέχονται, σε συνάρτηση µε τις άριστες υποδοµές, καθιστούν τη Κύπρο την ιδανική επιλογή για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε συντελεστή:

• 19% (κανονικός)

• 9% / 5% (μειωμένος)

• 0% (μηδενικός)

σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην Δημοκρατία, στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα κράτη μέλη και στις εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ για την Κύπρο ως λύση για τα φορολογικά και επιχειρηματικά σας!

Related posts