24 Μαΐου 2024

ΙΚΑ: Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/16 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

ΙΚΑ: Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/16 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Δημοσιεύτηκε το Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ υπ. αριθμ. Πρωτ. Ε41/284 με ημερομηνία 19/07/2016 και με Θέμα:

«Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/16 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Το Έγγραφο αναφέρει τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ : «Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α . κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

ΣΧΕΤ. :   Εγκ. 22/2016 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με την εγκ. 22/2016 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄/12-5-2016) και παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με την αύξηση των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. για την επόμενη εξαετία.

Δια του παρόντος και προς διευκόλυνση των υπαλλήλων Τμημάτων ή γραφείων οικοδομοτεχνικών έργων, αλλά και των εργοδοτών, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες, αναφορικά με τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που ασφαλίζονται κατά το ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ του Κ.Α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων, η εργοδοτική εισφορά μετά την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ Ε.Λ. .Ε.Ο. (25%) διαμορφώνεται από 1/6/16 – 31/5/19 σε 5,315% (4,25% Χ 125% = 5,315%) και από 1/6/19 – 31/5/22 σε 5% (4% Χ 125% = 5%), ενώ η εργατική εισφορά διαμορφώνεται από 1/6/16 – 31/5/19 σε 4,75% και από 1/6/19 – 31/5/22 σε 4,5%. Άρα η συνολική εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. από 1/6/16 – 31/5/19 διαμορφώνεται σε 10,065% (5,315% + 4,75%) και από 1/6/19 – 31/5/22 σε 9,5% (5% = 4,5%).

Τα νέα ποσοστά εισφορών όπως παρουσιάζονται στον συν/νο πίνακα, θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών από 1/6/16 και μετά (μισθολογική περίοδος Ιουνίου 2016 και μετά).

Όσοι εργοδότες έχουν υποβάλει ΑΠΔ για 6/2016 χωρίς την αύξηση των εισφορών, θα πρέπει έως 30 -9-2016 να υποβάλουν συμπληρωματική (04) ΑΠΔ με τύπο αποδοχών (17) και έως τότε (30-9-2016) να καταβάλουν και τις αντίστοιχες εισφορές.

Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων να αναρτηθεί ο συνημμένος πίνακας σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκαταστήματος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Συν.: 1 πίνακας

190716

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 1. Γρ. κ. Διοικητή.
 2. Γρ. κ. Υποδιοικητών.
 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Διευθυντών.
 4. Γρ. κ.κ. Συντονιστών.
 5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29 Τ.Κ. 101 10.
 6. Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας Ζήνωνος 7 – 9 Τ.Κ. 104 32.
 7. Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξύλου Ελλάδας Χαλκοκονδύλη 37 – Τ.Κ. 104 32.
 8. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4 – Τ.Κ. 106 78.
 9. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. ΄Εργων Ασκληπιού 23 – Τ.Κ. 106 80.
 10. Πενελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Φειδίου 14 – 16 Τ.Κ. 106 78.
 11. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Πινδάρου 4 – Τ.Κ. 106 71.
 12. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα.
 13. Ανάδοχο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
 14. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων και Διαδικασιών.
 15. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12, Αθήνα.
 16. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα.

 

 

Related posts