26 Μαΐου 2020

Breaking News

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσειςΙΚΑ-ΕΤΑΜ για επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις

Ελάφρυνση στις υποχρεώσεις των εργοδοτών η κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, αλλά συνοδεύεται και από διεύρυνση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οποία ανατίθενται επιπρόσθετες ελεγκτικές δραστηριότητες.

Πλέον εντάσσεται στις αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων των Υποκαταστημάτων και της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο έλεγχος υποβολής και ορθής τήρησης ή μη:

  • των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και
  • Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Επίσης οι κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από 1/6/2014, ορίζουν τύπο και τα αρμόδια όργανα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που επέρχονται από την μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων των εργοδοτών.

Προσοχή στους εργοδότες:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4255/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης  από 1-6-2014 του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού που τηρούνταν έως τις 31.5.2014 αλλά θα πρέπει οι επιχειρήσεις από 1.06.2014 να το φυλάσσουν για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεωρήσεώς του και υποχρεούνται σε επίδειξη του κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων. 

Δείτε το σχετικό άρθρο:

Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού από 1.06.2014

Related posts