20 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

ΙΚΑ: Καταβολή συντάξεων χωρίς ανάγκη αιτήματος ταμειακής διευκόλυνσης

ΙΚΑ: Καταβολή συντάξεων χωρίς ανάγκη αιτήματος ταμειακής διευκόλυνσης

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σας ενημερώνει ότι για πρώτη φορά μετά από τον Δεκέμβριο του 2010 δεν υφίσταται η ανάγκη εσωτερικού δανεισμού στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ή υπαρκτών προβλημάτων ταμειακής ροής την ημέρα καταβολής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Αυτό οφείλεται στην καλύτερη πορεία είσπραξης των εσόδων του ΙΚΑ σε σχέση με τις προβλέψεις και τα έσοδα του 2015.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του επταμήνου 2016 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές, αυξήθηκαν κατά 241,20 εκατ. ευρώ ή κατά ποσοστό 4% σε σχέση με τα έσοδα του επταμήνου 2015.

Επισημαίνεται ότι η σημερινή ταμειακή κατάσταση σύμφωνα με τις προβλέψεις όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διασφαλίζει πλήρως την καταβολή των συντάξεων.

Related posts