27 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Κάμψη κατά 0,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Οκτώβριο

Κάμψη κατά 0,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Οκτώβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών για τον μήνα Οκτώβριο 2017, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών Οκτωβρίου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε μείωση 0,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, αύξηση 0,1%.

• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2017 και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε μείωση 1,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, παρέμεινε αμετάβλητος.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2017 και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2017 και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,1%.

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο κατά 0,8% τον Οκτώβριο 2017 και σε ετήσια βάση, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:

Related posts