20 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1025708 ΕΞ2018 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία καθορίζει τους στόχους έτους 2018 για την Ανεξάρτητη Αρχή.

Διαβάστε  την σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, λίγο πιο κάτω on line:

Από τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, ενδιαφέρον για το ευρύ ή σχετικά ευρύ κοινό, παρουσιάζουν:

• Η υλοποίηση Εφαρμογής Υποβολής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Διαμονής, και η υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων,  έως 31.03.18.

• Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών Ν.4152/13, μέχρι 30.06.18.

• Δημιουργία κριτηρίων στόχευσης για έλεγχο επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές, έως 31.12.18.

• Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, IBAN και e-mail) για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα (και αντικλήτους αυτών), έως 30.04.18.

• Προσδιορισμός των υποχρεώσεων ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία του Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2889/01, έως 31.03.18.

• Έκδοση εγχειριδίου για τον Ε.Φ.Α., έως 31.12.18.

• Επικαιροποίηση του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια σε συνδυασμό με τον Κ.Φ.Δ. (N. 4174/13), έως 30.06.18.

• Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, έως 31.05.18.

• Επικαιροποίηση της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017, έως 30.04.2018.

• Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, έως 31.05.18.

 

Related posts