1 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2089 Β΄ (7-7-2016) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με Θέμα:

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Οι βασικές θεματικές ενότητες της Αποφάσεως είναι:

 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
 • Ορισμοί για την εφαρμογή του Κ.Ε.Α.
 • Δήμοι εφαρμογής και διάρκεια του προγράμματος
 • Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
 • Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.
 • Χρόνος και τρόπος καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
 • Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
 • Διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
 • Αχρεωστήτως καταβληθέντα
 • Αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες
 • Αφορολόγητο – Ακατάσχετο

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εδώ.

Related posts