8 Αυγούστου 2020

Breaking News

ΚΥΑ οικ. 26308/768 περί παράτασης δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας

ΚΥΑ οικ. 26308/768 περί παράτασης δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄ (01.07.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, Αρ. οικ. 26308/768, με Θέμα:

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του όνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της ιάδοσής του», (Α’ 55).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Bitcoin: Να ΕΠΕΝΔΥΣΩ ή Όχι;

Webinar – Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

Related posts