23 Μαΐου 2024

ΚΥΑ, 35129/22: Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται …

ΚΥΑ, 35129/22: Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται …

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1819 Τεύχος Β/13.04.2022 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 35129, με Θέμα:

Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά φορολογικά σεμινάρια

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts