18 Ιουνίου 2024

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 15-3-2017 η εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ.: 31619οικ. (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με Θέμα:

«Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»

Οι βασικές του ενότητες είναι οι ακόλουθες:

• Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

• Ορισμοί

• Γενικές αρχές και υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων

• Προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

• Ασφάλεια συναλλαγών και προστασία προσωπικών δεδομένων

• Δικαίωμα Υπαναχώρησης για τους καταναλωτές

• Εξυπηρέτηση καταναλωτών

• Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το έγγραφο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…

ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts