16 Απριλίου 2021

Breaking News

Αλλαγές το 2014 στο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Αλλαγές το 2014 στο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Το αργότερο τον Φεβρουάριο του 2014 θα κατατεθούν στη Βουλή οι οριστικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προκειμένου αυτός να ισχύσει στο σύνολό του από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ετήσια αυτή παράταση που συμφωνήθηκε μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της τρόικα αποβλέπει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου αλλά και στην παράλληλη προσαρμογή των συστημάτων των επιχειρήσεων και της φορολογικής διοίκησης.

Με το σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που αφορούν στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, ήτοι όλο το 2014 θα συνεχίσει να ισχύσει το υφιστάμενο καθεστώς για τις λιανικές πωλήσεις .

Ωστόσο, διατάξεις που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο για τον φόρο ακινήτων και θα ισχύσουν από το 2014 προβλέπουν σχετικά με τον ΚΦΑΣ την έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων (όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών).

Ακόμη, προβλέπουν την αποσύνδεση του χρόνου έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής. Έτσι, καταργείται η υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Παραλλήλως, ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

Τέλος, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του ΦΠΑ ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.

 

Πηγή: exipno.gr

Related posts