18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Πόσα Ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις – Στοιχεία του ΥΠΟΙΚ

Πόσα Ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις – Στοιχεία του ΥΠΟΙΚ

Ληξιπρόθεσμα χρέηΛηξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1,5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί έως τώρα στις ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών για την τμηματική εξόφλησή τους, ενώ έχουν εισπραχθεί 304,7 εκατ. ευρώ σε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 62,5 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οποία από τα 2,6 εκατομμύρια των φορολογούμενων με νέες ληξιπρόθεσμες, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2013, έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση μόνο οι 92.323.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (χρέη πριν την 31.12.2012), έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση μόνο 99.793 φορολογούμενοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

■Οι φορολογούμενοι οι οποίοι στο τέλος Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούσαν να έχουν τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2012 ανέρχονταν σε 1.274.481.Στο τέλος Ιανουαρίου 2014, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών τους αυτών προς το Δημόσιο ανερχόταν σε 52,5 δισ. ευρώ.

■Στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», η οποία αφορά στα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2012, εντάχθηκαν, κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουνίου 2013 έως την 31η Ιανουαρίου 2014, 99.793 οφειλέτες, που αντιστοιχούν στο 7,83% του συνόλου των οφειλετών. Το συνολικό ποσό των οφειλών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» έφθασε τα 974,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί μόλις στο 1,85% του συνόλου των οφειλών που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2012.

■Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία δημιουργήθηκαν από την 1/1/2013 και παρέμειναν ανεξόφλητα μέχρι 31/1/2014 ανέρχονταν σε 10,098 δισ. ευρώ. Οι οφειλέτες των χρεών αυτών ανέρχονταν στο τέλος Ιανουαρίου 2014 σε 2.653.032.

■Στην «πάγια ρύθμιση», η οποία αφορούσε στα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν από την 1/1/2013 και μετά, εντάχθηκαν 92.323 οφειλέτες, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 3,48% του συνόλου, ενώ το ποσό του χρέους ανέρχεται σε 529,5 εκατ. ευρώ (5,24% του συνόλου). Η ένταξη των οφειλετών αυτών έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο από την 1/6/2013 έως την 31/1/2014.

πηγή reporter.gr

Related posts