22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Με νέο ετήσιο επιτόκιο 8,05% επιβαρύνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 10.09.2014

Με νέο ετήσιο επιτόκιο 8,05% επιβαρύνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 10.09.2014

Θετική εξέλιξη η μείωση του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε 0,05% από 0,15%, διότι επηρρεάζει και το ετήσιο επιτόκιο σε 8,05% από 10.09.2014 για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης πλην Ν.Α.Τ. με αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2013.

ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 22/09-09-2014

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο του Ν.4158/2013, οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης πλην Ν.Α.Τ., επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2013.

Με νεότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίστηκε το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης σε 0,05% (αντί του 0,15%), με έναρξη ισχύος την 10.9.2014.

Ως εκ τούτου, ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 10.09.2014 και εφεξής.

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, έχει μεριμνήσει ώστε, όλες οι μηχανογραφικές εφαρμογές που συμπεριλαμβάνουν υπολογισμούς με ποσοστό επιτοκίου, να προσαρμοστούν στο νέο ποσοστό, από 10/9/2014.Οι Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διευθύνσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω στα Περιφερειακά Τμήματα, Τμήματα Ασφάλισης & Εσόδων και Τμήματα Συντάξεων, αρμοδιότητάς τους.

Του παρόντος να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊστάμενων Τμημάτων, ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.

 

>>>•<<<

✎ ✎ ✎ Δείτε ακόμη…

✎ 562 ΔΥ απολύθηκαν στο οκτάμηνο για πειθαρχικούς και ποινικούς λόγους

✎ Στο 54% το μέσο ποσοστό παραβατικότητας σύμφωνα με αποτελέσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ

✎ Διασύνδεση των Κεντρικών Μητρώων – Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση σε επιχειρηματικές πληροφορίες

 

 

 

Related posts