9 Μαΐου 2021

Breaking News

Μέση μείωση μισθού στον ιδιωτικό τομέα άνω του 10% το 2013

Μέση μείωση μισθού στον ιδιωτικό τομέα άνω του 10% το 2013

Μέση μείωση μισθού στον ιδιωτικό τομέα άνω του 10% το 2013: Σύμφωνα με Έκθεση του ΙΚΑ, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν στο εισόδημά τους οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα το 2013.Μέση μείωση μισθού στον ιδιωτικό τομέα άνω του 10% το 2013

 • Αναλυτικότερα, Ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 10,27% και ειδικότερα, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 15,82%.
 • Το μέσο ημερομίσθιο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, μειώθηκε κατά 3,92%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,42%. 
 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13,28%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,58% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 12,99%.
 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αυξήθηκε κατά 6,85%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 46,84%.
 • Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 19,41%.
 • Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 21,50% σε 22,19%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,92% σε 56,78%.
 • Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών μειώθηκε από 46,50% σε 46,22%.
 • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,25%.
 • Ο μέσος σε επίπεδο μεικτών, μισθός διαμορφώθηκε σε €1.048,45 και το μέσο ημερομίσθιο σε €48,26.
 • Στην μερική απασχόληση, οι μέσες μεικτές αποδοχές περιορίστηκαν στα €445,33. Στην πλήρη απασχόληση, οι μέσες αποδοχές ανήλθαν σε €1.265,08.
 • Στους ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε σε €54,66 και ο μέσος μισθός σε €1.265,08. 
 • Στη μερική απασχόληση, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε €25,07 και σε €445,33. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι €43,08 ευρώ και ο μέσος μισθός διαμορφώνεται σε €561,33.

Αυτά και πλήθος άλλων στοιχείων, μπορείτε να δείτε στην Έκθεση αναλυτικά, εδώ.

Related posts