16 Απριλίου 2021

Breaking News

Μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάιο του 2019

Μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάιο του 2019

Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2019, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μάϊου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μάϊου 2018, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι αύξησης 11,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μάϊου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2018 – Μάϊου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2017 – Μάϊου 2018, παρουσίασε αύξηση 7,9%, έναντι αύξησης 7,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μάϊου 2019

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μάϊου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Μάϊου 2018

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,3% τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μάϊου 2018, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Μείωση κατά 2,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων.
 • Αύξηση κατά 5,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Μείωση κατά 0,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Μείωση κατά 4,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Μάϊου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Μάϊου 2018

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 0,4% τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μάϊου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 0,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
 • Αύξηση κατά 4,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Μάϊου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Μάϊου 2018

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 4,4% τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μάϊου 2018, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Μείωση κατά 4,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.
 • Αύξηση κατά 6,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Μείωση κατά 13,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
 • Αύξηση κατά 19,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

ΙV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μάϊου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Απριλίου 2019

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,1% τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Αύξηση κατά 20,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
 • Μείωση κατά 0,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Αύξηση κατά 2,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Μείωση κατά 2,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Related posts