28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Απρίλιο

Μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Απρίλιο

Σύμφωνα με τις καταγραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, κατά το μήνα Απρίλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2015, σημείωσε μείωση κατά 3,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2016 σημείωσε αύξηση κατά 5,8%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά το μήνα Απρίλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2015, σημείωσε μείωση κατά 1,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2016 σημείωσε αύξηση κατά 4,2%.

Ο Εποχικά Διορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το μήνα Απρίλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2016 σημείωσε μείωση κατά 0,5%.

Ο Εποχικά Διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά το μήνα Απρίλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2016 σημείωσε μείωση κατά 0,6%.

Παρακάτω βλέπετε τις βασικές ετήσιες μεταβολές σε επίπεδο κύκλου εργασιών και όγκου:

0107161Οι Εξωγωγές φαίνονται “Γολγοθάς” αλλά δεν είναι.
Μάθετε πως, παρακολουθώντας τα δύο εξειδικευμένα σεμινάρια της Ευεπιχειρείν

Related posts