23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Μείωση 7,9% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το Νοέμβριο 2019

Μείωση 7,9% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το Νοέμβριο 2019

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, τον Νοέμβριο 2019, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 7,9%, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 6,3%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 1,2%, έναντι αύξησης 9,4%ε που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2019

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2018

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 7,9% τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Μείωση κατά 8,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων.
  • Αύξηση κατά 7,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων . Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
 2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Μείωση κατά 1,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
  • Μείωση κατά 17,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Νοεμβρίου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2018

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 1,9% τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 12,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
• Μείωση κατά 1,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Νοεμβρίου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2018

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 17,3% τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Μείωση κατά 18,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων.
  • Αύξηση κατά 25,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
 2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Μείωση κατά 4,8%ο του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.
  • Μείωση κατά 24,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

ΙV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2019

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,3% τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Μείωση κατά 5,8%ο του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
  • Μείωση κατά 6,3%ο του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
 2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Μείωση κατά 5,4%ο του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
  • Μείωση κατά 8,0%ο του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Related posts