26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Μεγάλες μειώσεις μισθών των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο

Μεγάλες μειώσεις μισθών των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο

Μεγάλες μειώσεις μισθών των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο: στην Ετήσια Έκθεση της Κομισιόν για τους μισθούς και επιδόματα των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, διαφαίνεται μεγάλη μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και πραγματική απαξίωση αυτών.Μεγάλες μειώσεις μισθών των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο

Αναλυτικότερα, για εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλησης (τους απλούς δάσκαλους και καθηγητές, όχι τους διευθυντές), στην περίοδο 2013/14:

• Στην κατηγορία προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μικτοί ετήσιοι μισθοί είναι κατ’ελάχιστον €13.104 και κατά μέγιστον €24.756 ενώ ο μέσος όρος, διαμορφώνεται σε €15.732.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των €15.732 και συγκρίνοντάς τον με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ακριβώς προηγούμενης περιόδου (2012/13), διαπιστώνουμε μια μείωση της τάξης του 21,1%.

• Στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μικτοί ετήσιοι μισθοί είναι κατ’ελάχιστον €13.104 και κατά μέγιστον €24.756 ενώ ο μέσος όρος, διαμορφώνεται σε €15.332.

Ο μέσος όρος των €15.332 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της προηγούμενης περιόδου 2012/13, είναι μειωμένος κατά 23,1%.

Όσον αφορά άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για τους έλληνες εκπαιδευτικούς: Ο μέσος χρόνος υπηρεσίας που απαιτείται για να επιτευχθεί ο ανώτατος εκ του νόμου μισθός, είναι 33 έτη, που συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι υψηλός.
Όσον αφορά σε επιδόματα πέραν των μισθών, για τους επικεφαλής των τοπικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων υφίστανται επιπλέον αμοιβές €10.800 ετησίως, για σχολικούς συμβούλους €4.800 ετησίως, για διευθυντές σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης €6.600 ετησίως, για υποδιευθυντές €1.800 ετησίως. Επίσης παρέχεται επίδομα €1.200 ετησίως για όσους βρίσκονται σε προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές.
Πληρώνονται υπερωρίες ύψους €10 ανά ώρα και έως 20 ώρες μηνιαίως.

Εκτός της σημαντικής σε ένα μόνο έτος μείωσης των μισθών των ελλήνων εκπαιδευτικών, όπως αναφέρθηκε, προκύπτει και απαξίωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, κάτι που διαπιστώνεται από τη σύγκριση των μισθών εκπαιδευτικών άλλων χωρών με παρόμοια με την Ελλάδα χαρακτηριστικά όσον αφορά στο γενικότερο κόστος ζωής, όπως η Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία.

Είναι ενδεικτικό ότι βάσει των στοιχείων της περιόδου 2013/14 και σε επίπεδο μικτών ετήσιων μισθών για εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλησης:

• Στην Ελλάδα για την κατηγορία προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κατώτατος μισθός, είναι €13.604, όταν στην Πορτογαλία ο κατώτατος αντίστοιχα μισθός είναι €21.458 (ήτοι 63,8% υψηλότερος του ελληνικού), στην Ιταλία είναι €23.048 (ήτοι 75,9% υψηλότερος) και στην Ισπανία είναι (ο κατώτατος πάντα) €27.754, ήτοι υπερδιπλάσιος του ελληνικού, συγκεκριμένα +111,8%…

• Στην Ελλάδα για την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κατώτατος μισθός, είναι €13.104, όταν στην Πορτογαλία ο κατώτατος αντίστοιχα μισθός είναι €21.458 (ήτοι 63,8% υψηλότερος του ελληνικού), στην Ιταλία είναι €24.846 (ήτοι 89,6% υψηλότερος) και στην Ισπανία είναι €33.174 (ήτοι 2,5x του ελληνικού ή +153,1%)…

… και οι χώρες με τις οποίες διεξάγουμε την σύγκριση, είναι όπως είπαμε παρόμοιων χαρακτηριστικών και κόστους ζωής με την Ελλάδα, επίσης σε προγράμματα προσαρμογής τυπικά (με υπογραφή μνημονίων όπως η Πορτογαλία και Ισπανία) ή άτυπα όπως η Ιταλία.

Εννοείται ότι αν κάναμε τη σύγκριση με άλλες χώρες με υψηλότερο κόστος ζωής, η σύγκριση θα ήταν περισσότερο και από απογοητευτική.

Και ρωτάμε ως Tax Coach: Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να εξηγήσει αυτή το τεράστιο χάσμα προς τα κάτω, στους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα;

(Η γνώση της διαπραγμάτευσης, είναι ισχυρό εφόδιο)

Ας πάμε τώρα σε επίπεδο διευθυντών, όπου στην περίοδο 2013/14 στη χώρα μας:

• Στην κατηγορία προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι ετήσιοι μικτοί μισθοί είναι κατ’ελάχιστον €17.772 και κατά μέγιστον €25.956 ενώ ο μέσος όρος, διαμορφώνεται σε €19.387.

Σε επίπεδο μέσου όρου, διαπιστώνουμε σε σχέση με πέρσι (2012/13) μια μείωση της τάξης του 21,1%.

• Στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μικτοί ετήσιοι μισθοί είναι κατ’ελάχιστον €19.572 και κατά μέγιστον €28.356 ενώ ο μέσος όρος, διαμορφώνεται σε €21.306.

Ο μέσος όρος του ετήσιου μισθού τους (€21.306), είναι μειωμένος κατά 21,0% από την ακριβώς προηγούμενη περίοδο 2012/13.

Δείτε αναλυτικά την Έκθεση της Κομισιόν για την περίοδο 2013/14 εδώ.
Όπως και της προηγούμενης χρονιάς, της περιόδου 2012/13, εδώ.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν και τα ακόλουθα άρθρα:
✎ Οι μισοί Έλληνες έχουν φτωχοποιηθεί ή κινδυνεύουν με φτωχοποίηση
✎ Μας παίρνουν τις καταθέσεις!
✎ Julius Baer: Αύξηση του πλούτου στην Ευρώπη, σημαντική μείωση στην Ελλάδα

Related posts