4 Ιουλίου 2020

Breaking News

Νέο έντυπο Ε1 με αλλαγές για τους υπόχρεους υποβολής

Νέο έντυπο Ε1 με αλλαγές για τους υπόχρεους υποβολής

Νέο έντυπο Ε1Νέο έντυπο Ε1 καλούνται να υποβάλουν στην Εφορία περισσότεροι από 5,7 εκατ. υπόχρεοι από τον ερχόμενο Μάρτιο. Περιλαμβάνει μεγάλες ανατροπές στη φορολογία των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2013. Κλειδί αποτελούν οι 30 αλλαγές στους κωδικούς, με βάση τις οποίες καταργούνται φοροαπαλλαγές, αυξάνονται τεκμήρια διαβίωσης, προβλέπονται ελαφρύνσεις για νέους επαγγελματίες και κρύβονται παγίδες για όσους αμείβονται με εργόσημα.

Mεγάλες ανατροπές στη φορολογία για τα εισοδήματα του 2013 φέρνει το νέο έντυπο Ε1 που θα υποβάλουν από τον Μάρτιο πάνω από 5,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι και το οποίο περιλαμβάνει 30 αλλαγές, καθώς καταργούνται 14 κωδικοί, προστίθενται 13, μεταφέρονται 2 και αναδιατυπώνεται 1 κωδικός.

Εξι από αυτούς πάντως είναι που «κλειδώνουν» τον τελικό λογαριασμό της Εφορίας, ενώ με βάση τις προσθήκες, τις αλλαγές και τις καταργήσεις κωδικών προκύπτουν τα εξής:

1. Καταργούνται 8 φοροαπαλλαγές, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Πρόκειται για τις εκπτώσεις δαπανών για ενοίκια, τόκους στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα, στεγαστικό επίδομα, κατοίκους παραμεθόριων περιοχών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και αποκατάσταση ακινήτων και διατηρητέων.

2. Αυξάνεται το τεκμήριο διαβίωσης για ιδιοκατοίκηση για όσους το 2013 προχώρησαν σε νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κτισμάτων και ημιυπαίθριων χώρων.

3. Υπάρχει ειδικός κωδικός για μείωση της φορολογίας σε επιτηδευματίες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος την 1-1-2013.

4. Προστίθεται νέος κωδικός για μισθωτούς με μπλοκάκια, οι οποίοι δεν θα φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με 26% αλλά με την κλίμακα των μισθωτών.

5. Καταργήθηκε ο κωδικός για τους νέους ηλικίας άνω των 18 ετών.

6. Υπάρχουν παγίδες για όσους αμείβονται με εργόσημα και έχουν οικοδομικά ένσημα καθώς υποχρεούνται να συμπληρώσουν ξεχωριστούς κωδικούς.

7. Για να αναγνωρισθούν από την εφορία οι ανιόντες των συζύγων (γονείς, παππούδες) είναι υποχρεωτική η αναγραφή και του ΑΜΚΑ

Αναλυτικότερα:

Καταργήθηκε ο κωδικός 012, στον οποίο οι μισθωτοί έπρεπε να δηλώσουν αν «πήραν στεγαστικό επίδομα».

Καταργήθηκε ο κωδικός 015, τον οποίο συμπλήρωναν οι μισθωτοί που κατοικούν σε παραμεθόρια περιοχή.

Καταργήθηκε ο κωδικός 017, ο οποίος αφορούσε όσους είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πλέον όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση με εξαίρεση όσους θεωρούνται προστατευόμενα μέλη (φοιτητές κλπ). Καταργήθηκε ο κωδικός 021-022 που συμπλήρωναν όσοι είχαν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Καταργήθηκε ο κωδικός 010.

Προστίθεται κωδικός 343-344 για τα εισοδήματα που θεωρείται ότι αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Απαλείφθηκε ο κωδικός 403-404 καθώς καταργήθηκε η επιχειρηματική αμοιβή.

Καταργήθηκαν οι κωδικοί 415-416, όπου δηλώνονταν οι ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση.

Μπορεί να καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας ή των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, όμως οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία για τα ενοίκια που πληρώνουν. Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφεται το ενοίκιο που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, στο εσωτερικό, απλώς άλλαξαν θέση και από τον πίνακα 7 του Ε1 μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6.

Με την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών καταργήθηκαν και από τον πίνακα 7 πολλοί κωδικοί όπως:

Ο κωδικός 053-054, όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ.). Πλέον οι εισφορές θα δηλώνονται μόνο στο νέο έντυπο Ε3.

Ο κωδικός 063- 064 που αφορούσε τους τόκους στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας και ο κωδικός 069-070, όπου δηλώνονταν τα ποσά των δανείων

Ο κωδικός 073-074 με τα ασφάλιστρα ζωής

Ο κωδικός 039-040 για τις δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων

Ο κωδικός 037-038 για τη δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων

Ο κωδικός 084-085 για τα δίδακτρα σε φροντιστήρια. Οι αποδείξεις από τα φροντιστήρια «μετράνε» στο καλάθι των αποδείξεων για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Στο πίνακα 8 προστίθενται οι κωδικοί 345-346 για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα των μισθωτών που αμείβονται με «μπλοκάκι», 347-348 για το φόρο που παρακρατήθηκε στο εισόδημα των μισθωτών με «μπλοκάκι» και 349-350 για το ποσό ειδικής εισφοράς που παρακρατήθηκε για μισθωτούς με «μπλοκάκι».

Οι έξι κωδικοί που «κλειδώνουν» τους φόρους

89 Εναρξη επιτηδεύματος

Προστίθεται καινούργιος κωδικός 017-018 ο οποίος συμπληρώνεται από όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά. Για νέες ατομικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου και για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Δηλαδή για το κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 13%, για τα επόμενα 40.000 ευρώ εισοδήματος επιβάλλεται συντελεστής 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 33%. Σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε χρόνια.

Επίσης στον κωδικό 019-020 θα πρέπει να συμπληρώσουν οι μισθωτοί που αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη τους έτσι ώστε να καταβάλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ έναντι 650 ευρώ που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες.

Πίνακας 9: ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων

Ζητείται πλέον και ο ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη και ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο. Ετσι, προστίθενται οι κωδικοί 861-864. Ακόμη στον ίδιο πίνακα θα πρέπει να αναγραφούν ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων προκειμένου αυτά να απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Επισημαίνεται ότι για να θεωρηθεί το τέκνο προστατευόμενο πρέπει να συνοικεί με τον φορολογούμενο, εκτός κι αν είναι φοιτητής και το πραγματικό ή τεκμαρτό του εισόδημα το 2013 δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

1 Μείωση λόγω αναπηρίας

Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του κωδικού 001-002 που συμπληρώνουν όσοι δικαιούνται μείωση φόρου λόγω αναπηρίας 67% και άνω. Πέρυσι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2.000 ευρώ, ενώ φέτος έχουν μείωση φόρου 200 ευρώ. Επίσης καταργήθηκαν οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς για τα προστατευόμενα τέκνα τους.

567 Μισθωτοί με «μπλοκάκι»

Προστίθεται κωδικός 307- 308 όπου δηλώνεται το εισόδημα από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος. Πρόκειται για τους μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι» και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Πρέπει σωρευτικά να έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και να έχουν έως τρεις εργοδότες. Εφόσον οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από έναν εργοδότη. Από το εισόδημά τους αφαιρούνται μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές και δεν αναγνωρίζεται καμία άλλη δαπάνη. Νέοι κωδικοί 309-310 όπου θα «φακελώνονται» όσοι παρέχουν εργασία με εργόσημο και 311-312 για όσους έχουν οικοδομικά ένσημα και αυτασφαλίζονται για εντοπισμό «μαύρης εργασίας».

Πίνακας 5. α): Οι αυθαίρετοι χώροι

Προστίθενται δύο νέοι κωδικοί: 231 και 234, τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους με τον νόμο 4178/2013. Συγκεκριμένα θα δηλωθούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων. Με την αναγραφή των συγκεκριμένων χώρων πολλοί ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να πιαστούν στην «παγίδα» του τεκμηρίου διαβίωσης καθώς προκύπτει υψηλότερο τεκμήριο για τις κατοικίες.

5 Οι τόκοι καταθέσεων

Νέοι κωδικοί 667-678 στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης. Σημειώνεται ότι και στα ποσά των τόκων επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές από 1% έως 4%, ενώ για φέτος δεν υπάρχει το όριο των 250 ευρώ που ίσχυε πέρυσι για τη μη αναγραφή των τόκων των καταθέσεων από τους φορολογουμένους. Επίσης στον ίδιο πίνακα 6 υπάρχει και ο κωδικός 433-434 όπου δηλώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από τους τόκους καταθέσεων.

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μία πλήρη βάση δεδομένων θα έχει στη διάθεσή της στα τέλη Μαρτίου η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων με στοιχεία για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2013 και θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις με τις δαπάνες που θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Χάρης Θεοχάρης έχει ζητήσει από τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές, εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολέγια, ιδιωτικά σχολεία, εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης να αποστείλουν λεπτομερή και ονομαστικά στοιχεία για την προηγούμενη χρήση.

Παράλληλα έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες να προχωρούν σε διασταυρώσεις των δαπανών από τη βάση δεδομένων και αυτών που συμπεριλαμβάνουν στις δηλώσεις τους οι φορολογούμενοι.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμά πως θα προσδιορίζεται με ακρίβεια το φορολογητέο εισόδημα, αλλά και θα αποκαλύπτονται κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα.

Παράλληλα και κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα ακολουθηθεί η διαδικασία που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε πέρυσι, με τους εφοριακούς να καλούν για διευκρινίσεις χιλιάδες φορολογούμενους σε περίπτωση που συγκεκριμένοι κωδικοί (π.χ. επιστροφές φόρων, αυξημένες δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών κ.ά.) χτυπήσουν «κόκκινο». Πέρυσι για εξηγήσεις κλήθηκαν πάνω από 500.000 φορολογούμενοι, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για μήνες η εκκαθάριση των δηλώσεών τους.

πηγή ethnos.gr 

Related posts